De Stichting Vrienden van De Coenen is in 1990 opgericht, vier jaar na oprichting van De Coenen. Onze voorgangers hadden dus al snel in de gaten dat je vrienden nodig hebt in je leven, zelfs als je pas vier jaar jong bent.

Deze vrienden hebben vooral als functie om leuke dingen mogelijk te maken naast de routine van het dagelijks bestaan. En als steun in moeilijke tijden, een beetje zoals vrienden in het echte leven dus.

Vertaald in concrete termen: de stichting financiert zaken die niet uit de normale exploitatie van De Coenen te betalen zijn. Bijvoorbeeld nieuwe tafels en stoelen, speciale evenementen, vervanging van apparatuur. Of als steuntje in de rug als de reguliere inkomsten ineens wegvallen maar de vaste kosten wel doorlopen, zoals tijdens de Corona-pandemie.

Hoe komt de stichting aan inkomsten? Door donaties van vrienden, mensen die zich betrokken voelen bij het werk van De Coenen en door bijdragen van sponsoren.

Je mag jezelf voor € 25 per jaar al vriend van De Coenen noemen. Maar we hebben niets tegen grotere of meer frequente dan jaarlijkse bijdragen.

Staat daar ook iets tegenover? In de eerste plaats het goede gevoel dat je als vriend iets bijdraagt aan een meer dan nuttige maatschappelijke functie. Dat krijg je voor slechts € 25.

Daarnaast zijn er nog twee categorieën Vrienden:

Goede Vriend: vanaf een bijdrage van € 50 heb je recht op gratis koffie/cappuccino met iets lekkers voor twee personen en krijg je 5 % korting op de huur als je bij De Coenen een feest wil vieren of iets anders wilt doen in een van de twee zalen.

Beste Vriend: vanaf een bijdrage van € 100 heb je recht op een gratis diner voor twee, 10 % korting op zaalhuur en mag je bovendien bij een feest je eigen drank meenemen tegen vergoeding van een redelijk kurkengeld.

En, we maken graag een speciale afspraak met je als je als bedrijf of organisatie De Coenen wilt steunen.

Mogelijkheden genoeg dus voor iedereen die zijn of haar verbondenheid met onze vrijwilligers en bezoekers wil tonen!

Gegevens

Naam
Stichting Vrienden van “De Coenen”

Adres
Joh. M. Coenenstraat 4
1071 WG Amsterdam

E-mailadres
secretariaat@vriendenvandecoenen.nl

Kamer van Koophandel
Ingeschreven te Amsterdam onder nummer 41209826

Bank
NL95 INGB 0006 2551 98

Bestuur

Voorzitter
A. Vermeer – Janse

Secretaris
R.J.W. Mommers

Penningmeester
J.H. Agtereek

Doelstelling

Onze stichting is exclusief verbonden aan ontmoetingscentrum De Coenen. Zoals De Coenen zichzelf benoemt: “Een onderneming van pure vrijwilligers en vooral een gemeenschap van mensen in een wijde straal rond het Roelof Hartplein in Amsterdam die het prettig vinden om elkaar zo af en toe te ontmoeten.”

Onze betrokkenheid, onze doelstelling, staat verwoord in artikel 3 van de Statuten:

“De Stichting heeft ten doel het verlenen van steun aan Stichting De Coenen, met dien verstande dat het beginkapitaal niet besteed kan worden aan de exploitatie van de eettafel en andere activiteiten die uitgaan van de Stichting De Coenen, maar wel mag worden besteed aan investeringen die noodzakelijk zijn voor de exploitatie van het centrum of aan uitgaven die bedoeld zijn als blijk van waardering voor vrijwilligers die zich hebben ingezet voor het voortbestaan van Stichting De Coenen.”