Doelstelling

Onze stichting is exclusief verbonden aan ontmoetingscentrum De Coenen. Zoals De Coenen zichzelf benoemt: “Een onderneming van pure vrijwilligers en vooral een gemeenschap van mensen in een wijde straal rond het Roelof Hartplein in Amsterdam die het prettig vinden om elkaar zo af en toe te ontmoeten.”

Onze betrokkenheid, onze doelstelling, staat verwoord in artikel 3 van de Statuten:

“De Stichting heeft ten doel het verlenen van steun aan Stichting De Coenen, met dien verstande dat het beginkapitaal niet besteed kan worden aan de exploitatie van de eettafel en andere activiteiten die uitgaan van de Stichting De Coenen, maar wel mag worden besteed aan investeringen die noodzakelijk zijn voor de exploitatie van het centrum of aan uitgaven die bedoeld zijn als blijk van waardering voor vrijwilligers die zich hebben ingezet voor het voortbestaan van Stichting De Coenen.”

Geen reacties.