Gegevens

Naam
Stichting Vrienden van “De Coenen”

Adres
Joh. M. Coenenstraat 4
1071 WG Amsterdam

E-mailadres
secretariaat@vriendenvandecoenen.nl

Kamer van Koophandel
Ingeschreven te Amsterdam onder nummer 41209826

Bank
NL95 INGB 0006 2551 98

Geen reacties.